Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 14 august 2018 – GN, reprezentată de tatăl său, HM/ZU, în calitate de administrator judiciar în procedura de faliment a Niki Luftfahrt GmbH

(Cauza C-532/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: GN, reprezentată de tatăl său, HM

Intimată: ZU, în calitate de administrator judiciar în procedura de faliment a Niki Luftfahrt GmbH

Întrebarea preliminară

Constituie un „accident” care angajează răspunderea operatorului de transport aerian în sensul articolului 17 alineatul (1) din Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999, semnată de Comunitatea Europeană la 9 decembrie 1999 în temeiul articolului 300 alineatul (2) CE și aprobată în numele acesteia prin Decizia 2001/539/CE1 a Consiliului din 5 aprilie 2001 (denumită în continuare „Convenția de la Montreal” sau „CM”), alunecarea și vărsarea, din motive necunoscute, a unui pahar cu cafea fierbinte așezat pe măsuța rabatabilă fixată de scaunul din față, într-o aeronavă aflată în aer, în urma cărora un pasager suferă arsuri?

____________

1 Decizia 2001/539/CE a Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal), JO L 194, 2001, p. 38, Ediție specială 07/vol. 8, p. 112.