Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 14. augusta 2018 – GN, zastúpená otcom HM/ZU ako správkyňa konkurznej podstaty spoločnosti Niki Luftfahrt GmbH

(vec C-532/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Obersten Gerichtshofs

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: GN, zastúpená otcom HM

Žalovaná: ZU ako správkyňa konkurznej podstaty spoločnosti Niki Luftfahrt GmbH

Prejudiciálna otázka

Zakladá „nehoda“ v zmysle článku 17 ods. 1 dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, ktorý bol na základe článku 300 ods. 2 ES uzavretý dňa 9. decembra 1999 v Montreale Európskym spoločenstvom a schválený v jeho mene rozhodnutím Rady 2001/539/ES1 z 5. apríla 2001 (ďalej len „Montrealský dohovor“ alebo „MD“) zodpovednosť dopravcu v prípade, ak sa pohár s horúcou kávou položený na vyklápacom stole umiestnenom na prednom sedadle z neznámej príčiny zošmykne a prevrhne, v dôsledku čoho utrpí pasažier popáleniny?

____________

1 Rozhodnutie Rady 2001/539/ES z 5. apríla 2001 o uzavretí Európskym spoločenstvom dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, s. 38; Mim. vyd. 07/005, s. 491).