Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo sdf (Avstrija) 14. avgusta 2018 – GN, ki jo zastopa oče HM/ZU kot stečajna upraviteljica družbe Niki Luftfahrt GmbH v stečaju

(Zadeva C-532/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: GN, ki jo zastopa oče HM

Tožena stranka: ZU kot stečajna upraviteljica družbe Niki Luftfahrt GmbH v stečaju

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre za „nesrečo“ v smislu člena 17(1) Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, ki je bila sklenjena 28. maja 1999 v Montrealu, podpisana s strani Evropske skupnosti 9. decembra 1999 na podlagi člena 300(2) ES in odobrena v imenu Evropske skupnosti s Sklepom 2001/539/ES1 Sveta z dne 5. aprila 2001 (Montrealska konvencija, MK), ki pomeni podlago za odgovornost prevoznika, če lonček z vročo kavo, ki je na letalu med letom odložen na odlagalni polici na sprednjem sedežu, iz nepojasnjenega vzroka začne drseti in se prevrne, zaradi česar potnik utrpi oparine?

____________

1 Sklep Sveta z dne 5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) s strani Evropske skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 5, str. 491).