Language of document :

Žalba koju je 21. rujna 2018. podnio LS Cable & System Ltd protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-439/14: LS Cable & System protiv Komisije

(predmet C-596/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: LS Cable & System Ltd (zastupnici: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine pobijanu presudu;

sam konačno odluči u sporu, u skladu s člankom 61. Statuta Suda, i po toj osnovi, poništi Odluku1 u dijelu u kojem se ona odnosi na žalitelja, i u izvršavanju svoje neograničene nadležnosti, snizi kaznu izrečenu žalitelju;

ako Sud sam ne odluči u ovom predmetu, odredi da će se o troškovima postupka odluka donijeti naknadno, i u skladu sa svojom odlukom predmet vrati Općem sudu na ponovno suđenje;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka pred Općim sudom i Sudom, u skladu s člankom 184. Poslovnika.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U pobijanoj presudi počinjena je očita pogreška koja se tiče prava jer je očito iskrivljeno jasno značenje dokaza u vezi s žaliteljevim ponudama za EGP projekte.

U pobijanoj presudi počinjena je pogreška koja se tiče prava jer se zaključilo da se žalitelj pridržavao sporazuma o „nacionalnom području”, što proizlazi iz toga što je njegov zastupnik sudjelovao na sastanku i da se, stoga, na njega primjenjuje sudska praksa o javnom distanciranju.

U pobijanoj presudi počinjena je pogreška koja se tiče prava jer se zaključilo da je žalitelj mogao oboriti presumpciju pridržavanja sporazuma o „nacionalnom području” koja proizlazi iz toga što je njegov zastupnik sudjelovao na sastanku samo tako da se „javno distancira” na sastanku.

____________

1 Odluka Komisije C(2014) 2139 final od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u.