Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-439/14. sz., LS Cable & System kontra Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen az LS Cable & System Ltd által 2018. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

(C-596/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: LS Cable & System Ltd (képviselők: S. Spinks és S. Kinsella solicitors)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

a Bíróság alapszabályzatának 61. cikke alapján az ügyben véglegesen határozzon, és ennek alapján a fellebbezőre vonatkozó részében semmisítse meg a határozatot,1 és korlátlan felülvizsgálati jogkörében eljárva csökkentse a fellebbezővel szemben kiszabott bírságot;

amennyiben a Bíróság a jelen ügyben nem határoz, a költségekről jelenleg ne határozzon, és utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy az a Bíróság határozatának megfelelően újból vizsgálja meg az ügyet;

az eljárási szabályzat 184. cikke alapján kötelezze a Bizottságot a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott ítéletet téves jogalkalmazás jellemzi, mivel a fellebbező EGT-projektekre benyújtott ajánlatai vonatkozásában nyilvánvalóan elferdíti a bizonyítékok egyértelmű jelentését.

A megtámadott ítéletet téves jogalkalmazás jellemzi, mivel megállapítja, hogy a fellebbező csatlakozott a nemzeti területre vonatkozó megállapodáshoz, mivel képviselője részt vett egy találkozón, és hogy ezért a fellebbező esetében alkalmazható a nyilvános elhatárolódásra vonatkozó ítélkezési gyakorlat.

A megtámadott ítéletet téves jogalkalmazás jellemzi, mivel megállapítja, hogy a fellebbező megdönthette volna a képviselőjének egy találkozón való részvételén alapuló, a nemzeti területre vonatkozó elv tiszteletben tartására vonatkozó vélelmet pusztán azáltal, hogy a képviselő a találkozón „nyilvánosan elhatárolódik”.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban 2014. április 2-án hozott C(2014) 2139 final bizottsági határozat.