Language of document :

2018 m. rugsėjo 21 d. LS Cable & System Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-439/14, LS Cable & System / Komisija

(Byla C-596/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: LS Cable & System Ltd, atstovaujama solisitorių S. Spinks, S. Kinsella

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą,

priimti galutinį sprendimą pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnį ir tuo pagrindu panaikinti ginčijamą sprendimą1 , kiek jis susijęs su apeliante, ir naudojantis neribota jurisdikcija sumažinti apeliantei skirtą baudą,

jei Teisingumo Teismas nepriimtų sprendimo šioje byloje, atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo, laikantis Teisingumo Teismo sprendimo,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesu Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme, pagal Procedūros reglamento 184 straipsnį.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida, akivaizdžiai iškraipant aiškius įrodymus, susijusius su apeliantės pasiūlymais dėl EEE projektų.

Skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida nusprendžiant, kad apeliantė prisidėjo prie namų teritorijos susitarimo dėl to, kad jos atstovai dalyvavo susitikime, todėl jai buvo taikoma jurisprudencija, susijusi su viešu atsiribojimu.

Skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida nusprendžiant, kad apeliantė galėjo paneigti prisijungimo prie namų teritorijos susitarimo prezumpciją, kurią lemia jos atstovų dalyvavimas, tik „viešai atsiribodama“ per susitikimą.

____________

1 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimą C(2014) 2139 final dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį.