Language of document :

Recurs introdus la 21 septembrie 2018 de LS Cable & System Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în cauza T-439/14, LS Cable & System/Comisia

(Cauza C-596/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: LS Cable & System Ltd (reprezentanți: S. Spinks, S. Kinsella, solicitors)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

soluționarea în mod definitiv a litigiului în conformitate cu articolul 61 din Statutul Curții și, în acest temei, anularea deciziei1 în măsura în care o privește pe recurentă și, în exercitarea competenței de fond, reducerea amenzii aplicate recurentei;

în cazul în care Curtea nu se va pronunța pe fond, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru a se pronunța în acord cu hotărârea Curții și soluționarea cheltuielilor de judecată odată cu fondul;

obligarea Comisiei să plătească cheltuielile de judecată aferente atât procedurii în primă instanță în fața Tribunalului, cât și procedurii de recurs, potrivit articolului 184 din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

Hotărârea atacată cuprinde erori de drept prin denaturarea vădită a înțelesului clar al probelor referitoare la ofertele recurentei pentru proiectele SEE.

Hotărârea atacată cuprinde erori de drept atunci când s-a reținut că recurenta a aderat la înțelegerea națională în urma participării reprezentantului său la o întâlnire, și când, în consecință, i s-a aplicat jurisprudența referitoare la distanțarea publică.

Hotărârea atacată cuprinde erori de drept prin faptul că s-a reținut că recurenta putea să răstoarne prezumția de apartenență la teritorial național care rezulta din participarea reprezentantului său numai prin „distanțarea publică” cu ocazia întâlnirii.

____________

1     Decizia Comisiei C (2014) 2139 final din 2 aprilie 2014 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE.