Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 2.7.2018 – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena v. BALEMA GmbH

(asia C-432/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Vastapuoli: BALEMA GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Kattaako koko nimityksen ”Aceto Balsamico di Modena” suoja tämän yhdysnimikkeen muodostavien yksittäisten ei-maantieteellisten termien (”Aceto”, ”Balsamico”, ”Aceto Balsamico”) käytön?1

____________

1 Nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin 3.7.2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 583/2009 (EUVL 2009, L 175, s. 7) 1 artiklan tulkinnasta esitetty kysymys.