Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 2. júla 2018 – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/BALEMA GmbH

(vec C-432/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Žalovaná: BALEMA GmbH

Prejudiciálna otázka

Vzťahuje sa ochrana názvu v jeho celistvosti „Aceto Balsamico di Modena“ na používanie jednotlivých výrazov bez zemepisného označenia, („Aceto“, „Balsamico“, „Aceto Balsamico“), z ktorých je daný názov zložený?1

____________

1 Výklad článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 583/2009 z 3. júla 2009 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov, Ú. v. EÚ L 175, 2009, s. 7.