Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 2. julija 2018 – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/BALEMA GmbH

(Zadeva C-432/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: BALEMA GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali zaščita označbe v celoti „Aceto Balsamico di Modena“ zajema uporabo posameznih negeografskih izrazov sestavljene označbe („Aceto“, „Balsamico“, „Aceto Balsamico“)1 ?

____________

1 Razlaga člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 583/2009 z dne 3. julija 2009 o vpisu označbe v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (UL 2009, L 175, str. 7).