Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-422/14. sz., Viscas kontra Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Viscas Corp. által 2018. szeptember 19-én benyújtott fellebbezés

(C-582/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Viscas Corp. (képviselő: J.-F. Bellis ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Furukawa Electric Co. Ltd

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-422/14. sz., Viscas Corp. kontra Bizottság ítéletét annyiban, amennyiben az elutasította azt a jogalapot, amelynek keretében a Viscas azt állította, hogy a vele szemben kiszabott bírság összegének kiszámítása tekintetében megsértették az egyenlő bánásmód elvét, továbbá amennyiben az a Viscast kötelezte a költségek viselésére;

semmisítse meg a C(2014) 2139 final bizottsági határozat1 2. cikkét annyiban, amennyiben az a Viscas-szal szemben kiszabott bírság összegét 34 992 000 euróban állapítja meg;

az e határozat 1. cikkében elkövetett jogsértés folytán a Viscas-szal szemben kiszabott bírság összegét 19 595 520 euróban állapítsa meg;

a Bizottságot kötelezze a jelen eljárásban és a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a Viscas egyetlen jogalapra hivatkozik, amelynek keretében azt állítja, hogy a Törvényszék ítélete sérti az egyenlő bánásmód elvét azáltal, hogy helybenhagyja az eladások releváns értékének meghatározásához használt, a bírságkiszabási iránymutatás2 18. pontján alapuló azon módszert, amelyet a Bizottság a vitatott határozatban alkalmazott. E módszer jelentős diszkriminatív előnyt biztosít azon gyártóknak, amelyek a jogsértésnek mind az európai, mind pedig a nemzetközi kartellkonfigurációjában érintettek voltak, azon gyártókhoz képest, amelyek csak a nemzetközi konfigurációban voltak érintettek. Az egyes gyártók jogsértésben való közreműködésének meghatározása ugyanis nem veszi figyelembe az európai kartellkonfigurációt, ezáltal pedig jelentősen alulértékeli azon gyártók jogsértésben való részvételének súlyát, amelyek mindkét kartellkonfigurációban érintettek voltak, ténylegesen megjutalmazva őket azért, hogy egy helyett két kartellben voltak érintettek, mindezt azáltal, hogy olyan bírságokat szabnak ki velük szemben, amelyek átlagosan 44%-kal alacsonyabbak ahhoz képest, ha a jogsértés csak az európai kartellkonfigurációra korlátozódott volna.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39610 – „erősáramú kábelek” ügy) 2014. április 2-án hozott bizottsági határozat (az értesítés a C(2014) 2139 final számú dokumentummal történt) (HL 2014. C 319., 10. o.).

2 Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról (HL 2006. C 210., 2. o.).