Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Liège (Belgie) dne 17. září 2018 – Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique v. QC, Comida paralela 12

(Věc C-579/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Liège

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Odpůrci: QC, Comida paralela 12

Předběžná otázka

Brání článek 79 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie1 , tomu, aby taková vnitrostátní právní úprava, jako je vnitrostátní právní úprava uplatněná na základě článku 266 obecného zákona ze dne 18. července 1977 o clech a spotřebních daních, v případě neoprávněného uvedení zboží, které podléhá dovoznímu clu, na trh na celním území Unie, stanovila, že osoba, která má občanskoprávní odpovědnost za pachatele trestného činu, kterého se tato osoba neúčastnila, je solidárním dlužníkem za celní dluh, který z tohoto jednání plyne či nikoli?

____________

1 Úř. věst. L269, s.1