Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Liège (Belgia) 17. septembril 2018 – Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique versus QC, Comida paralela 12

(kohtuasi C-579/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Liège

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Vastustajad: QC, Comida paralela 12

Eelotsuse küsimus

Kas asjaolu, et sellised liikmesriigi õigusnormid, mis on sätestatud 18. juuli 1977. aasta üldises tolli- ja aktsiisiseaduses, muudavad isiku, kellele langeb tsiviilvastutus õigusrikkuja eest, kelle toime pandud rikkumises see tsiviilvastutuse kandja ei ole ise osalenud, sellest rikkumisest tuleneva tollivõla solidaarvõlgnikuks, on või ei ole vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik1 , artikliga 79?

____________

1 ELT L 269, lk 1.