Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Liège (Belgia) on esittänyt 17.9.2018 – Ministère public ja Ministre des Finances du Royaume de Belgique v. QC ja Comida paralela 12

(asia C-579/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Liège

Pääasian asianosaiset

Valittajat ja vastapuolet: Ministère public ja Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Valittajat ja vastapuolet: QC ja Comida paralela 12

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin tullikoodeksista 9.10.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20131 79 artikla esteenä tulleista ja valmisteveroista 18.7.1977 annetun yleislain 266 §:n kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan tilanteessa, jossa tuontitullien alainen tavara on tuotu sääntöjenvastaisesti unionin tullialueelle, se, joka on siviilioikeudellisessa vastuussa sellaisen rikkomuksen, jonka tekemiseen kyseinen siviilioikeudellisessa vastuussa oleva ei ole osallistunut, tekijästä, on yhteisvelallinen tullivelasta?

____________

1 EUVL 2013, L 269, s. 1.