Language of document :

A Cour d'appel de Liège (Belgium) által 2018. szeptember17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique kontra QC, Comida paralela 12

(C-579/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Alperesek: QC, Comida paralela 12

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9 i EU 952/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikkével ellentétes e vagy sem a vámokról és jövedéki adókról szóló 1977. július 18 i törvény 266. cikkével bevezetetthez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a behozatali vámok hatálya alá tartozó valamely árunak az Unió vámterületére történő jogellenes bejuttatása esetén egy ilyen jogsértés polgári jogi felelősét – amely a jogsértésben nem vett részt – a vámtartozás egyetemleges adóstársává teszi?

____________