Language of document :

2018 m. rugsėjo 17 d. cour d'appel de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique / QC, Comida paralela 12

(Byla C-579/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės ir atsakovės pirmojoje instancijoje: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Kaltinamieji ir kitos apeliacinio proceso šalys: QC, Comida paralela 12

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ES Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas1 , 79 straipsnį draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kokios įtvirtintos 1977 m. liepos 18 d. bendrojo muitų ir akcizų įstatymo 266 straipsnyje, pagal kurias prekių, kurioms taikomas importo mokestis, neteisėto įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją atveju subjektui kyla civilinė atsakomybė už nusikalstamos veikos, kurią vykdant jis nedalyvavo, vykdytojo veiksmus ir šis subjektas laikomas solidariuoju skolininku grąžinant muitinei skolą?

____________

1 OL L 269, p. 1.