Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Liège (Belgia) la 17 septembrie 2018 – Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique/QC, Comida paralela 12

(Cauza C-579/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Liège

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Pârâți: QC, Comida paralela 12

Întrebarea preliminară

Articolul 79 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii1 se opune sau nu ca o reglementare națională, astfel cum este pusă în aplicare prin articolul 266 din Legea generală din 18 iulie 1977 privind taxele vamale și accizele, în cazul introducerii ilegale pe teritoriul vamal al Uniunii a unor mărfuri supuse unor taxe la import, să considere că partea responsabilă civilmente pentru autorul unei asemenea infracțiuni la care partea responsabilă civilmente respectivă nu a participat este codebitor solidar al datoriei vamale?

____________

1 JO L 269, p. 1.