Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Liège (Belgija) 17. septembra 2018 – Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique/QC, Comida paralela 12

(Zadeva C-579/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Liège

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Tožena stranka: QC, Comida paralela 12

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 79 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije1 nasprotuje temu, da nacionalna zakonodaja, kakršna se izvaja s členom 266 splošnega zakona o carinah in trošarinah z dne 18. julija 1977, ob nezakonitem vnosu blaga na carinsko ozemlje Unije, za katero se plača uvozna dajatev, določa, da je oseba, ki je civilno odgovorna za kršitev, vendar pri njej ni sodelovala, solidarna dolžnica carinskega dolga?

____________

1 UL L 269, str. 1.