Language of document :

Tužba podnesena 13. listopada 2018. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(predmet C-644/18)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Gattinara i K. Petersen, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Suda zahtijeva da utvrdi da:

1) time što je sustavno i kontinuirano prekoračivala vrijednosti koncentracije PM10, a to je prekoračenje još uvijek u tijeku,

a) u pogledu dnevnih graničnih vrijednosti:

od 2008. u sljedećim zonama: IT1212 (zona doline rijeke Sacco); IT1215 (aglomeracija Rim); IT1507 (bivša zona IT1501, zona obnove – područje Napulja i Caserte); IT0892 (Emilia Romagna, Zapadna visoravan); zona IT0893 (Emilia Romagna, Istočna visoravan); IT0306 (aglomeracija Milano); IT0307 (aglomeracija Bergamo); IT0308 (aglomeracija Brescia); IT0309 (Lombardija, visoravan pojačane urbanizacije A); IT0310 (Lombardija, visoravan pojačane urbanizacije B); IT0312 (Lombardija, dolina D); IT0119 (Visoravan Pijemonta); zona IT0120 (brežuljkasti krajolik Pijemonta);

od 2009. u sljedećim zonama: IT0508 i IT0509 (bivša zona IT0501, aglomeracija Venecija-Treviso); IT0510 (bivša zona IT0502, aglomeracija Padova); IT0511 (bivša zona IT0503, aglomeracija Vicenza), IT0512 (bivša zona IT0504, aglomeracija Verona); IT0513 i IT0514 (bivša zona IT0505; zona A1 – provincija regije Veneto);

u zoni IT0907 (zona Prato Pistoia) od 2008. do 2013. i, ponovno, od 2015.; u zoni IT0909 (zona Valdarno Pisano i visoravan grada Lucca) i IT0118 (aglomeracija Torino) od 2008. do 2012. i, ponovno, od 2014.; u zoni IT1008 (zona ternijske kotline i IT1508 (bivša zona IT1504, obalno-brdovita zona grada Beneventa), od 2008. do 2009. i, ponovno, od 2011.; u zoni IT1613 (Puglia – industrijska zona), 2008. i, ponovno, od 2011.; u zoni IT1911 (aglomeracija Palermo), od 2008. do 2012., 2014. i od 2016. i

b) u pogledu godišnjih graničnih vrijednosti u zonama:

IT1212 (dolina rijeke Sacco) od 2008. i bez prekida barem do 2016.; IT0508 i IT0509 (bivša zona IT0501, aglomeracija Venecija-Treviso) 2009., 2011. i od 2015.; IT0511 (bivša zona IT0503, aglomeracija Vicenza), 2011., 2012. i od 2015.; IT0306 (aglomeracija Milano), IT0308 (aglomeracija Brescia), IT0309 (Lombardija, visoravan pojačane urbanizacije A) i IT0310 (Lombardija, visoravan B) od 2008. do 2013. i od 2015.; IT0118 (aglomeracija Torino) od 2008. do 2012. i od 2015., Talijanska Republika nije ispunila svoju obvezu propisanu člankom 13. Direktive 2008/50/EZ, u vezi s Prilogom XI. toj direktivi.

2) time što od 11. lipnja 2010. nije usvojila prikladne mjere kako bi osigurala poštovanje graničnih vrijednosti za PM10 u zonama navedenima u točki 1. ovog tužbenog zahtjeva, Talijanska Republika je povrijedila obveze prema samom članku 23. stavku 1. Direktive 2008/50/EZ i u vezi s dijelom A Priloga XV. toj direktivi te, konkretno, obvezu propisanu drugim podstavkom stavka 1. članka 23. Direktive čiji je cilj osigurati da razdoblje prekoračenja graničnih vrijednosti bude što je moguće kraće, i da

3) Sud naloži Talijanskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisijin prvi tužbeni razlog temelji se na njezinoj ocjeni da prikupljeni podaci o koncentraciji PM10 u zraku dokazuju postojanje sustavne i kontinuirane povrede članka 13. u vezi s Prilogom XI. Direktivi 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL 2008., L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.). U skladu sa zajedničkim tumačenjem tih odredbi, razina koncentracije tih tvari ne može prelaziti utvrđene dnevne i godišnje granične vrijednosti. U određenim zonama te su granične vrijednosti prekoračivane bez ikakvog prekida tijekom više od deset godina.

Komisijin drugi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da je Talijanska Republika povrijedila obveze prema samom članku 23. stavku 1. Direktive 2008/50/EZ i u vezi s Dijelom A. Priloga XV. toj direktivi. Naime, kao prvo, planovi za kvalitetu zraka koji su usvojeni nakon prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracije PM10 ne omogućavaju poštovanje tih graničnih vrijednosti ni ograničavanje njihova prekoračenja na najkraće moguće razdoblje. Kao drugo, velik dio tih planova ne sadržava informacije koje se zahtijevaju prema Dijelu A Priloga XV. Direktivi, pri čemu je pružanje tih informacija obvezatno prema trećem podstavku stavka 1. njezina članka 23.

____________