Language of document :

2018. október 13-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-644/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Gattinara és K. Petersen meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy

1) mivel rendszeresen és folyamatosan túllépésre kerültek a PM10 koncentráció értékek, és mivel e túllépés még nem szűnt meg,

        a) a napi határértékeket illetően:

2008-tól a következő területeken: IT1212 (Valle del Sacco övezet); IT1215 (Róma agglomeráció); IT1507 (korábbi IT1501 övezet, szanálási övezet – Nápoly és Caserta terület); IT0892 (Emilia Romagna, Pianura ovest); IT0893 övezet (Emilia Romagna, Pianura Est); IT0306 (Milánó agglomeráció); IT0307 (Bergamo agglomeráció); IT0308 (Brescia agglomeráció); IT0309 (Lombardia, A magas beépítettségű sík terület); IT0310 (Lombardia, B magas beépítettségű sík terület); IT0312 (Lombardia, D völgy); IT0119 (Piemonte Pianura); zona IT0120 (Piemonte Collina);

2009-től a következő területeken: IT0508 és IT0509 (korábbi IT0501 övezet, Velence-Treviso agglomeráció); IT0510 (korábbi IT0502 övezet, Padova agglomeráció); IT0511 (korábbi IT0503 övezet, Vicenza agglomeráció), IT0512 (korábbi IT0504 övezet Verona, agglomeráció); IT0513 e IT0514 (korábbi IT0505; A1 övezet – provincia del Veneto);

az IT0907 övezetben (Prato Pistoia övezet) 2008-tól 2013-ig, és újból 2015-től; az IT0909 övezetben (Valdarno Pisano és Piana Lucchese) és az IT0118 övezetben (Torino agglomeráció) 2008-tól 2012-ig, és újból 2014-től; az IT1008 övezetben (Conca ternana övezet) és az IT1508 övezetben (korábbi IT1504 övezet, beneventói parti-hegyi övezet) 2008-tól 2009-ig, és újból 2011-től; az IT1613 övezetben (Puglia – ipari övezet) 2008-ban, és újból 2011-től; az IT1911 övezetben (Palermo agglomeráció) 2008-tól 2012-ig, 2014-ben és 2016-tól, valamint

b) az éves határértékeket illetően az alábbi övezetekben:

IT1212 (valle del Sacco) 2008-tól megszakítás nélkül legalább 2016-ig; IT0508 és IT0509 (korábbi IT0501, Velence-Treviso agglomeráció) 2009-ben, 2011-ben és 2015-től; IT0511 (korábbi IT0503, Vicenza agglomeráció), 2011-ben, 2012-ben és 2015-től; IT0306 (Milánó agglomeráció), IT0308 (Brescia agglomeráció), IT0309 (Lombardia, A magas beépítettségű sík terület) és IT0310 (Lombardia, B síkság) 2008-tól 2013-ig és 2015-től; IT0118 (Torino agglomeráció) 2008-tól 2012-ig és 2015-től, az Olasz Köztársaság nem teljesítette a 20080/50/EK irányelv 13. cikkének és XI. mellékletének együttes rendelkezéséből eredő kötelezettségeit, és

2) mivel 2010. június 11-től kezdődően nem fogadta el a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy biztosítani lehessen a PM10 határértékek tiszteletben tartását a jelen kereset 1. pontjában megjelölt övezetekben, az Olasz Köztársaság nem teljesítette a 2008/50/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdéséből, illetve e rendelkezésnek a 2008/80/EK irányelv XV. melléklete A részének együttes rendelkezéséből eredő kötelezettségeit, különösen az irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti azon kötelezettségét, hogy úgy járjon el, hogy az irányelvben megjelölt határérték-túllépés a lehető legkevesebb ideig tartson, illetve

3) az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének első jogalapja keretében a Bizottság azt állítja, hogy a levegő PM10 koncentrációjáról kapott adatok a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 50., 1. o.) 13. cikke és XI. melléklete együttes rendelkezésének rendszerszerű és folyamatos megsértését bizonyítják. Ezen együttes rendelkezés szerint az említett anyagok koncentrációja nem haladhatja meg a meghatározott napi és éves határértékeket. Egyes övezetekben az említett határértékek megszakítás nélkül több, mint tíz évig megsértésre kerültek.

Keresetének második jogalapja keretében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Olasz Köztársaság nem teljesítette a 20008/50/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdéséből, illetve e rendelkezésnek a 2008/80/EK irányelv XV. melléklete A pontjának együttes rendelkezéséből eredő kötelezettségeit. Elsősorban ugyanis a levegő minőségére vonatkozó, a PM10 koncentráció határértékének meghaladását követően elfogadott tervek nem teszik lehetővé sem az említett határértékek elérését, sem ezen értékek meghaladásának a lehető legrövidebb időre történő korlátozását. Másodsorban e tervek közül számos terv nem tartalmazza az e tekintetben az irányelv XV. mellékletének A pontjában megkövetelt információkat, amely információk feltüntetése kötelező az irányelv 23. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében.

____________