Language of document :

2018 m. spalio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

(Byla C-644/18)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Gattinara ir K. Petersen

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Konstatuoti, kad sistemingai ir ilga laiką viršydama PM10 koncentracijos lygį (ir šis lygis vis dar viršijamas),

kiek tai susiję su dienos normomis,

nuo 2008 m. šiose zonose: IT1212 (Sako slėnio zona); IT1215 (Romos aglomeracija); IT1507 (buvusi zona IT1501, sanitarinė zona – Neapolio ir Kazertos zona); IT0892 (Emilijos-Romanijos regionas, vakarų lyguma); zona IT0893 (Emilijos-Romanijos regionas, rytų lyguma); IT0306 (Milano aglomeracija); IT0307 (Bergamo aglomeracija); IT0308 (Brešos aglomeracija); IT0309 (Lombardija, didelės urbanizacijos lyguma A); IT0310 (Lombardija, didelės urbanizacijos lyguma B); IT0312 (Lombardija, žemuma D); IT0119 (Pjemonto lyguma); zona IT0120 (Pjemonto kalvos);

nuo 2009 m. šiose zonose: IT0508 ir IT0509 (buvusi zona IT0501, Venecijos-Trevizo aglomeracija); IT0510 (buvusi zona IT0502, Padujos aglomeracija); IT0511 (buvusi zona IT0503, Vičencos aglomeracija), IT0512 (buvusi zona IT0504, Veronos aglomeracija); IT0513 ir IT0514 (buvusi zona IT0505; zona A1 – Veneto provincija);

zonoje IT0907 (Prato Pistojos zona) nuo 2008 iki 2013 m. ir iš naujo nuo 2015 m.; zonoje IT0909 (Valdarno Pisano ir Piana Lucchese zona) ir IT0118 (Turino aglomeracija) nuo 2008 m. iki 2012 m. ir iš naujo nuo 2014 m.; zonoje IT1008 (Conca Ternana zona) ir IT1508 (byvusi zona IT1504, Benevento Kolinos pakrantės zona), nuo 2008 m. iki 2009 m. ir iš naujo nuo 2011 m.; zonoje IT1613 (Apulija – pramoninė zona) 2008 m. ir iš naujo nuo 2011 m.; zonoje IT1911 (Palermo aglomeracija) nuo 2008 m. iki 2012 m., 2014 m. ir nuo 2016 m.

kiek tai susiję su metinėmis normomis zonoje:

IT1212 (Sako slėnis) nuo 2008 m. ir be pertraukų nuo 2016 m.; IT0508 ir IT0509 (buvusi zona IT0501, Venecijos-Trevizo aglomeracija) 2009 m., 2011 m. ir nuo 2015 m.; IT0511 (buvusi zona IT0503, Vičencos aglomeracija) 2011 m., 2012 m. ir nuo 2015 m.; IT0306 (Milano aglomeracija), IT0308 (Brešos aglomeracija), IT0309 (Lombardija didelės urbanizacijos lyguma A) ir IT0310 (Lombardija, lyguma B) nuo 2008 m. iki 2013 m. ir nuo 2015 m.; IT0118 (Turino aglomeracija) nuo 2008 m. iki 2012 m. ir nuo 2015 m., Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB 13 straipsnį ir XI priedą.

Konstatuoti, kad nuo 2010 m. birželio 11 d. nenustačiusi tinkamų priemonių, kad užtikrintų PM10 ribinių verčių laikymąsi 1 punkte nurodytose zonose, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnio 1 dalį ir tos pačios direktyvos XV priedo A punktą, o konkrečiai – neįvykdė įsipareigojimo, numatyto direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, kad šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį.

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo pirmajame ieškinio pagrinde Komisija tvirtina, kad gauti duomenys apie PM10 koncentraciją ore įrodo sistemingą ir ilgalaikį 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 50, 2015, p. 1) 13 straipsnio ir XI priedo pažeidimą. Pagal šias nuostatas šių dalelių koncentracija negali viršyti nustatytų dienos ir metų ribinių verčių. Tam tikrose zonose šios ribinės vertės buvo nepertraukiamai viršijamos daugiau nei 10 metų.

Savo antrajame ieškinio pagrinde Komisija tvirtina, kad Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnio 1 dalį, siejamą su šios direktyvos XV priedo A punktu. Iš tikrųjų, pirma, oro kokybės planai, parengti po to, kai konstatuotas PM10 koncentracijos ribinių verčių viršijimas, neleido nei pasiekti šių ribinių verčių, nei pasiekti, kad šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį. Antra, daugelyje šių planų nėra informacijos, kuri turi būti nurodyta pagal direktyvos XV priedo A punktą ir kuri yra būtina pagal minėtos direktyvos 23 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą.

____________