Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 13. oktobrī – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-644/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: G. Gattinara un K. Petersen)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasījumi

Prasītāja lūdz Tiesu:

1) konstatēt, ka, sistemātiski un ilgstoši pārsniedzot PM10 koncentrācijas vērtības, kas joprojām turpinās,

a) saistībā ar dienas robežlielumiem

no 2008. gada šādās zonās: IT1212 (Valles Delsako zona); IT1215 (Romas aglomerācija); IT1507 (bijusī IT1501 zona, sanitārā zona – Neapoles un Kazertas teritorija); IT0892 (Emīlija-Romanja, Rietumu līdzenums); IT0893 zona (Emīlija-Romanja, Austrumu līdzenums); IT0306 (Milānas aglomerācija); IT0307 (Bergāmo aglomerācija); IT0308 (Brešas aglomerācija); IT0309 (Lombardija, līdzenums ar lielu urbanizāciju A); IT0310 (Lombardija, līdzenums ar lielu urbanizāciju B); IT0312 (Lombardija, zemiene D); IT0119 (Pjemontas līdzenums); IT0120 zona (Pjemontas pakalns);

no 2009. gada šādās zonās: IT0508 un IT0509 (bijusī IT0501 zona, Venēcijas-Trevizo aglomerācija); IT0510 (bijusī IT0502 zona, Padujas aglomerācija); IT0511 (bijusī IT0503 zona, Vičencas aglomerācija), IT0512 (bijusī IT0504 zona, Veronas aglomerācija); IT0513 un IT0514 (bijusī IT0505 zona; A1 zona – Venēcijas province);

zonā IT0907 (Prato Pistoijas zona) no 2008. līdz 2013. gadam un pēc tam atkal no 2015. gada; IT0909 zonās (Arno upes ielejas ap Pizu [Valdarno Pisano] un Lukas līdzenuma zonas) un IT0118 (Turīnas aglomerācija) no 2008. līdz 2012. gadam un tad atkal no 2014. gada; IT1008 zonās (Terni ielejas zona) un IT1508 (bijusī IT1504 zona, Benevento piekalnes zona), no 2008. līdz 2009. gadam un pēc tam atkal no 2011. gada; IT1613 zonā (Apūlija – rūpnieciskā zona) 2008. gadā un pēc tam atkal no 2011. gada; IT1911 zonā (Palermo aglomerācija) no 2008. līdz 2012. gadam, 2014. gadā un no 2016. gada un

b) saistībā ar gada robežlielumiem zonās:

IT1212 (Valle Delsako) no 2008. gada un bez pārtraukuma vismaz līdz 2016. gadam; IT0508 un IT0509 (bijusī IT0501 zona, Venēcijas-Trevizo aglomerācija) 2009. un 2011. gadā un no 2015. gada; IT0511 (bijusī IT0503 zona, Vičencas aglomerācija) 2011. un 2012. gadā un no 2015. gada; IT0306 (Milānas aglomerācija), IT0308 (Brešas aglomerācija), IT0309 (Lombardija, līdzenums ar lielu urbanizāciju A) un IT0310 (Lombardija, līdzenums B) no 2008. līdz 2013. gadam un no 2015. gada; IT0118 (Turīnas aglomerācija) no 2008. līdz 2012. gadam un no 2015. gada, Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumu, kas ir noteikts Direktīvas 2008/50/EK 13. pantā un tās XI pielikumā, un

2) konstatēt, ka no 2010. gada 11. jūnija neveicot pasākumus, kas ir atbilstoši, lai nodrošinātu PM10 robežlielumu ievērošanu šo prasījumu 1. punktā norādītajās zonās, Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti Direktīvas 2008/50/EK 23. panta 1. punktā, to skatot atsevišķi un kopā ar šīs direktīvas XV pielikuma A daļu, un it īpaši pienākumu – kas ir minēts direktīvas 23. panta 1. punkta otrajā daļā – nodrošināt, ka tajā noradīto robežlielumu pārsniegšanas laikposms ir cik vien iespējams īss, un

3) piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar prasības pirmo pamatu Komisija apgalvo, ka par PM10 koncentrāciju gaisā iegūtie dati pierāda, ka sistemātiski un ilgstoši ir tikuši pārkāpti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (ESOV 2015, L 50, 1. lpp.) 13. panta un XI pielikuma noteikumi. Saskaņā ar abu šo tiesību normu noteikumiem minēto vielu koncentrācijas līmenis nedrīkst pārsniegt noteiktus dienas un gada robežlielumus. Dažās zonās minētie robežlielumi bez jebkāda pārtraukuma ir tikuši pārkāpti vairāk nekā desmit gadus.

Prasības otrajā pamatā Komisija pauž uzskatu, ka Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas ir paredzēti direktīvas 23. panta 1. punktā, to skatot atsevišķi un kopā ar Direktīvas 2008/50/EK XV pielikuma A daļu. Pirmkārt, gaisa kvalitātes plāni, kas pieņemti pēc PM10 koncentrāciju robežlielumu pārsniegšanas, neļauj ne sasniegt minētos robežlielumus, ne to pārsniegšanu ierobežot cik vien iespējams īsākā laikposmā. Otrkārt, daudzos no šiem plāniem nav ietverta informācija, kas ir prasīta minētās direktīvas XV pielikuma A daļā un kura obligāti ir jānorāda saskaņā ar tās 23. panta 1. punkta trešo daļu.

____________