Language of document :

Acțiune introdusă la 13 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-644/18)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara și K. Petersen, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că, prin depășirea în mod sistematic și continuu a valorilor concentrației de PM10, depășire care este încă în curs,

în ceea ce privește limitele zilnice

începând cu anul 2008 în următoarele zone: IT1212 (zona valea Sacco) ; IT1215 (aglomerarea Roma) ; IT1507 (fosta zonă IT1501, zonă sanitară – zona Napoli și Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, câmpia de vest) ; zona IT0893 (Emilia Romagna, câmpia de est); IT0306 (aglomerarea Milano) ; IT0307 (aglomerarea Bergamo) ; IT0308 (aglomerarea Brescia) ; IT0309 (Lombardia, câmpia cu grad ridicat de urbanizare A); IT0310 (Lombardia, câmpia cu grad ridicat de urbanizare B) ; IT0312 (Lombardia, valea D) ; IT0119 (câmpia Piemontelui) ; zone IT0120 (colina Piemontelui);

începând din anul 2009 în următoarele zone: IT0508 și IT0509 (fosta zonă IT0501, aglomerarea Veneția-Treviso) ; IT0510 (fosta zonă IT0502, aglomerarea Padova) ; IT0511 (fosta zonă IT0503, aglomerarea Vicenza), IT0512 (fosta zonă IT0504, aglomerarea Verona) ; IT0513 și IT0514 (fosta zonă IT0505 ; zona A1 – provincia Veneția);

în zona IT0907 (zona Prato Pistoia) începând din anul 2008 până în anul 2013 și, din nou, începând din anul 2015; în zonele IT0909 (zona văii Arno, Pisano și câmpia Lucca) și IT0118 (aglomerarea Torino) începând din anul 2008 până în anul 2012 și, din nou, începând din anul 2014; în zonele IT1008 (zona cuvetei Terni) și IT1508 (fosta zonă IT1504, zona costieră colinară Benevento), începând din anul 2008 până în anul 2009 și, din nou, începând din anul 2011 ; în zona IT1613 (Apulia – zona industrială), în 2008 și, din nou, începând din anul 2011; în zona IT1911 (aglomerarea Palermo), începând din anul 2008 până în anul 2012, în anul 2014 și începând din anul 2016 și

în ceea ce privește limitele anuale în zonele:

IT1212 (valea Sacco) începând din anul 2008 și fără întrerupere cel puțin până în anul 2016; IT0508 și IT0509 (fosta zonă IT0501, aglomerarea Veneția-Treviso) în anul 2009, în anul 2011 și începând din anul 2015; IT0511 (fosta zonă IT0503, aglomerarea Vicenza), în anul 2011, în anul 2012 și începând din anul 2015; IT0306 (aglomerarea Milano), IT0308 (aglomerarea Brescia), IT0309 (Lombardia, câmpia cu grad ridicat de urbanizare A) și IT0310 (Lombardia, câmpia B) începând din anul 2008 până în anul 2013 și începând din anul 2015; IT0118 (aglomerarea Torino) începând din anul 2008 până în anul 2012 și începând din anul 2015, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligația care îi revine în temeiul articolului 13 din Directiva 2008/50/CE coroborat cu anexa XI la aceasta și

Constatarea faptului că, prin neadoptarea, începând din 11 iunie 2010, a măsurilor potrivite pentru a garanta respectarea valorilor limită stabilite pentru PM10 în zonele indicate la punctul 1 din prezentele concluzii, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1) din directivă interpretat separat și în coroborare cu punctul A din anexa XV la această directivă și, în special, obligația prevăzută la al doilea paragraf al articolului 23 alineatul (1) din directivă, de a proceda în așa fel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință și

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit primului motiv al acțiunii, Comisia apreciază că datele obținute în ceea ce privește concentrația de PM10 în aer dovedesc existența unei încălcări sistematice și continue a articolului 13 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO 2008, L 152, p. 1) coroborat cu anexa XI la aceasta. În temeiul acestor dispoziții, nivelul de concentrație a substanțelor menționate nu poate depăși limite zilnice și anuale determinate. În anumite zone, aceste limite au fost depășite fără întrerupere timp de peste zece ani.

Potrivit celui de al doilea motiv al acțiunii, Comisia consideră că Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE interpretat separat și în coroborare cu punctul A din anexa XV la această directivă. Astfel, în primul rând, planurile pentru calitatea aerului adoptate ca urmare a depășirii valorilor limită ale concentrației de PM10 nu permit nici să se respecte aceste valori limită, nici să se limiteze perioada de depășire astfel încât aceasta să fie cât mai scurtă cu putință. În al doilea rând, mai multe dintre aceste planuri nu conțin informațiile cerute la punctul A din anexa XV la această directivă, a căror indicare este obligatorie în temeiul articolului 23 alineatul (1) al treilea paragraf din aceasta.

____________