Language of document :

Tožba, vložena 13. oktobra 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-644/18)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in K. Petersen, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj ugotovi, da

1.    ker je sistematično in neprekinjeno presegla vrednosti koncentracije PM10, pri čemer so te vrednosti še vedno presežene,

(a) kar zadeva dnevne mejne vrednosti

od leta 2008 v naslednjih območjih: IT1212 (območje Valle del Sacco); IT1215 (aglomeracija mesta Rim); IT1507 (prejšnje območje IT1501, območje sanacije – območje Neapelj in Caserta); IT0892 (Emilija Romanja, zahodna Pianura); zona IT0893 (Emilija Romanja, vzhodna Pianura); IT0306 (aglomeracija mesta Milano); IT0307 (aglomeracija mesta Bergamo); IT0308 (aglomeracija mesta Brescia); IT0309 (Lombardija, visoko urbanizirana nižina A); IT0310 (Lombardija, visoko urbanizirana nižina B); IT0312 (Lombardija, dno doline D); IT0119 (Piemont Pianura); območje IT0120 (Piemont Collina);

od leta 2009 v naslednjih območjih: IT0508 in IT0509 (prejšnje območje IT0501, aglomeracija mest Benetke-Treviso); IT0510 (prejšnje območje IT0502, aglomeracija mesta Padova); IT0511 (prejšnje območje IT0503, aglomeracija mesta Vicenza), IT0512 (prejšnje območje IT0504, aglomeracija mesta Verona); IT0513 in IT0514 (prejšnje območje IT0505; območje A1 – pokrajina Benečije);

v območju IT0907 (območje Prato Pistoia) od leta 2008 do leta 2013, in, ponovno, od leta 2015, v območjih IT0909 (območje Valdarno Pisano in Piana Lucchese) ter IT0118 (aglomeracija mesta Torino) od leta 2008 do leta 2012 in, ponovno, od leta 2014; v območjih IT1008 (območje kotline kraja Terni) in IT1508 (prejšnje območje IT1504, obalno hribovito območje kraja Benevento), od leta 2008 do 2009 in, ponovno, od leta 2011; v območju IT1613 (Apulija – industrijska cona), leta 2008 in, ponovno, od leta 2011; v območju IT1911 aglomeracija mesta Palermo), od leta 2008 do leta 2012, leta 2014 in od leta 2016 in

(b) kar zadeva letne mejne vrednosti v območjih:

-    IT1212 (dolina Sacco) od leta 2008 in neprekinjeno vsaj do leta 2016; IT0508 in IT0509 (prejšnje območje IT0501, aglomeracija mest Benetke-Treviso) leta 2009, leta 2011 in od leta 2015; IT0511 (prejšnje območje IT0503, aglomeracija mesta Vicenza), leta 2011, leta 2012 in od leta 2015; IT0306 (aglomeracija mesta Milano), IT0308 (aglomeracija mesta Brescia), IT0309 (Lombardija, visoko urbanizirana nižina A) in IT0310 (Lombardija, nižina B) od leta 2008 do leta 2013 in od leta 2015; IT0118 (aglomeracija mesta Torino) od leta 2008 do leta 2012 in od leta 2015, Italijanska republika ni izpolnila obveznosti iz člena 13 v povezavi s Prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES, in

2.    da s tem, da po 11. juniju 2010 ni sprejela ustreznih ukrepov za zagotovitev spoštovanja mejnih vrednosti PM10 v območjih, ki so navedena pod točko 1 teh predlogov, Italijanska republika ni izpolnila obveznosti, ki so ji naložene s členom 23(1) Direktive 2008/50/ES, in s tem členom v povezavi s prilogo XV, del A, k direktivi, in zlasti obveznosti iz drugega pododstavka člena 23(1) Direktive, v skladu s katero je treba zagotoviti, da bo obdobje preseganja mejnih vrednosti, ki so navedene v tej direktivi, čim krajše, in

3.    Italijanski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s prvim tožbenim razlogom meni, da pridobljeni podatki v zvezi s koncentracijo PM10 v zraku dokazujejo obstoj sistematične in neprekinjene kršitve člena 13 v povezavi s prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL 2015, L 152, str. 1). V skladu s temi povezanimi določbami stopnja koncentracije navedenih snovi ne sme preseči določenih dnevnih in letnih mejnih vrednosti. V nekaterih območjih so bile navedene mejne vrednosti več kot deset let presežene neprekinjeno.

Komisija z drugim tožbenim razlogom meni, da Italijanska republika ni izpolnila obveznosti iz člena 23(1) Direktive, ter tega člena v povezavi s prilogo XV, točka A, k Direktivi 2008/50/ES. Namreč, prvič, načrti za kakovost zraka, sprejeti po preseganju mejnih vrednosti koncentracije PM10, ne omogočajo niti doseganja navedenih mejnih vrednosti, niti omejevanja njihovega preseganja na najkrajše možno obdobje. Drugič, več od teh načrtov je brez podatkov, ki se zahtevajo v točki A Priloge XV k Direktivi, in ki so podatki, katerih navedba je v skladu s členom 23(1), tretji pododstavek, te direktive, obvezna.

____________