Language of document :

Žalba koju su 24. rujna 2018. podnijeli Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC i dr. protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 13. srpnja 2018. u predmetu T-680/13: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC i drugi protiv Vijeća Europske unije i dr.

(predmet C-603/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC i dr. (zastupnik: P. Tridimas, Barrister)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija, Europska središnja banka, Euroskupina, koju zastupa Vijeće Europske unije, Europska unija, koju zastupa Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu Općeg suda;

usvoji zahtjeve žalitelja istaknute u postupku pred Općim sudom;

naloži drugim strankama u postupku snošenje troškova postupka povodom ove žalbe i postupka pored Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji smatraju da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava jer je:

utvrdio da Europskupina nije zahtijevala od Cipra poduzimanje mjera koje su im nanijele gubitak ili da se te mjere nisu zahtijevale aktivnostima koje se mogu pripisati EU-u.

zaključio da priopćenje za medije ESB-a od 21. ožujka 2013. nije nanijelo štetu žaliteljima;

zaključio da određenim drugim aktima druge stranke u postupku od Cipra nisu zahtijevale da nastavi primjenjivati štetne mjere i/ili nisu zahtijevale donošenje štetnih mjera koje su uvedene izmjenama štetnih uredbi 30. srpnja 2013.;

zaključio da se nisu sve štetne mjere zahtijevale Odlukom Vijeća 2013/2361 ;

zaključio da nije došlo do teške povrede prava vlasništva, kako je zaštićeno člankom 17. stavkom 1. Povelje EU-a o temeljnim pravima i člankom 1. Protokola 1. uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; načela zaštite legitimnih očekivanja; i načela nediskriminacije.

Žalitelji tvrde da štetne mjere ne udovoljavaju uvjetu da se ograničenja prava vlasništva moraju propisati zakonom i uvjetu proporcionalnosti. Oni smatraju da je postupanje drugih stranaka u postupku stvorilo legitimna očekivanja da se neće primijeniti nikakve bail-in mjere koje bi „srezale” njihovu imovinu. Oni smatraju da su kao deponenti i/ili dioničari Bank of Cyprus i Laiki bili diskriminirani, inter alia, u odnosu na deponente i dioničare drugih banaka u državama članicama Eurozone koje su imale koristi od financijske pomoći poput one koja je pružena Cipru.

____________

1 Odluka Vijeća od 25. travnja 2013. upućena Cipru o posebnim mjerama za ponovnu uspostavu financijske stabilnosti i održivog rasta (SL 2013., L 141, str. 32.).