Language of document :

A 2018. október 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-637/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Petersen és Talabér-Ritz K., meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy Magyarország

mivel 2005. január 1-jétől minden évben szisztematikusan és tartósan megsértette a PM10-koncentrációra alkalmazandó napi határértéket HU0001-Budapest térsége és HU0008-Sajó-völgy övezetekben, nem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 13. cikke (1) bekezdésének és XI. mellékletének egymással összefüggésben értelmezett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit;

mivel 2011. június 11-től minden évben (a 2014-es év kivételével) szisztematikusan és tartósan megsértette a PM10-koncentrációra alkalmazandó napi határértékeket HU0006- Pécs térsége övezetben, nem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének és XI. mellékletének egymással összefüggésben értelmezett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit; és

2010. június 11-től kezdve nem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XV. mellékletével összefüggésben értelmezett 23. cikk (1) bekezdésében foglalt, és különösen annak második albekezdésében előírt azon kötelezettségét, hogy a határértékek túllépésének időtartama a lehető legrövidebb legyen;

kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2005. január 1-jétől kezdve a PM10-re vonatozó napi határértéket kettő, 2011. június 11-től pedig további egy levegőminőségi zónában túllépték. A 2008/50/EK irányelv XI. melléklete összefüggésében értelmezett 13. cikke (1) bekezdésének e megsértésén kívül Magyarország a 2008/50/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével szemben nem foglalt semmilyen megfelelő intézkedést a levegőminőségi tervekbe annak érdekében, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson.

Az érintett intézkedések hatékonyságának hiánya többek között a határértékek túllépésének időtartamából, azok szintjéből és alakulásából, továbbá a magyar hatóságok által elfogadott levegőminőségi tervek részletes vizsgálatából ered.

____________

1 HL 2008, L 152., 1. o.; helyesbítés: HL 2014, L 346., 62. o.