Language of document :

2018 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vengrija

(Byla C-637/18)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Petersen ir K. Talabér-Ritz

Atsakovė: Vengrija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Vengrija, nuo 2005 m. sausio 1 d. kasmet sistemingai ir nuolat nesilaikydama KD10 koncentracijai taikomos privalomosios dienos ribinės vertės Budapešto teritorijos (HU0001) ir Šajo slėnio (HU0008) zonose, neįvykdė įsipareigojimų pagal 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje1 13 straipsnio 1 dalį, siejamą su šios direktyvos XI priedu.

Pripažinti, kad Vengrija, nuo 2011 m. birželio 11 d. (išskyrus 2014 m. laikotarpį) kasmet sistemingai ir nuolat nesilaikydama KD10 koncentracijai taikomų privalomųjų dienos ribinių verčių Pėčo teritorijos (HU0006) zonoje, neįvykdė įsipareigojimų pagal 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 13 straipsnio 1 dalį, siejamą su šios direktyvos XI priedu.

Pripažinti, kad nuo 2010 m. birželio 11 d. Vengrija nevykdė 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 23 straipsnio 1 dalyje nustatytų įsipareigojimų, ypač nurodytojo šios dalies antroje pastraipoje, pagal kurią minėtos vertės turi būti viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį.

Priteisti iš Vengrijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nuo 2005 m. sausio 1 d. KD10 ribinės vertės buvo viršytos dviejose oro kokybės zonose, o nuo 2011 m. birželio 11 d. – dar vienoje zonoje. Nepaisydama šio Direktyvos 2008/50/EB 13 straipsnio 1 dalies, siejamos su šios direktyvos XI priedu, pažeidimo, Vengrija oro apsaugos planuose nenumatė jokių pagrįstų priemonių, kad tos vertės būtų viršytos kuo trumpesnį laikotarpį, ir taip pažeidė šios direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

Nagrinėjamų priemonių neveiksmingumą rodo, be kita ko, ribinių verčių viršijimo laikotarpio trukmė, šių verčių lygis ir pokyčiai, taip pat tai matyti išsamiai išnagrinėjus Vengrijos kompetentingų institucijų priimtus oro kokybės planus.

____________

1 OL L 152, 2008, p. 1.