Language of document :

Acțiune introdusă la 12 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Ungaria

(Cauza C-637/18)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanti: K. Petersen și K Talabér-Ritz, agenți)

Pârâtă: Ungaria

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin nerespectarea, în fiecare an începând cu 1 ianuarie 2005, în mod sistematic și persistent, valoarea-limită zilnică aplicabilă concentrației de PM10 în zonele din regiunea Budapesta (HU0001) și din valea Sajó (HU0008), Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa1 ;

constatarea faptului că, prin nerespectarea, în fiecare an începând cu 11 iunie 2011 – cu excepția anului 2014 -, în mod sistematic și persistent, valoarea-limită zilnică aplicabilă concentrației de PM10 în zona din regiunea Pécs (HU0006), Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;

constatarea faptului că Ungaria, începând cu 11 iunie 2010, nu și-a îndeplinit obligația stabilită în articolul 23 alineatul (1) coroborat cu anexa XV la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, prevăzută în particular la al doilea paragraf al respectivului articol, în sensul că perioada de depășire a valorilor-limită să fie cât mai scurtă cu putință.

obligarea Ungariei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Începând cu 1 ianuarie 2005, valoarea-limită zilnică de PM10 a fost depășită în două zone de calitate a aerului și, începând cu 11 iunie 2011, încă într-o zonă. În pofida acestei încălcări a articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50, Ungaria, contrar celor prevăzute la articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2008/50, nu a adoptat nicio măsură adecvată în cadrul planurilor de calitate a aerului, pentru ca perioada de depășire a valorilor-limită să fie cât mai scurtă cu putință.

Ineficiența măsurilor în cauză rezultă, printre altele, din perioada de depășire a valorilor-limită, din nivelul și evoluția acestora și din examinarea detaliată a planurilor de calitate a aerului adoptate de autoritățile maghiare.

____________

1 JO 2008, L 152, p. 1.