Language of document :

Tožba, vložena 12. oktobra 2018 – Evropska komisija/Madžarska

(Zadeva C-637/18)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: K. Petersen in K. Talabér-Ritz, agenta)

Tožena stranka: Madžarska

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga:

naj ugotovi, da Madžarska ni izpolnila obveznosti iz člena 13(1), v povezavi s Prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo1 s tem, ko je vsako leto od 1. januarja 2005 sistematično in ves čas presegala dnevne mejne vrednosti za koncentracije PM10 na področjih HU0001 – Budimpešta in v conah področja HU0008 – dolina Sajó,

naj ugotovi, da Madžarska ni izpolnila obveznosti iz določb člena 13(1), v povezavi s Prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo s tem, ko vsako leto od 11. junija 2011 ‒ razen leta 2014 ‒ sistematično in ves čas ni spoštovala dnevnih mejnih vrednosti za koncentracije PM10 v conah področja HU0006 Pécs,

naj ugotovi, da Madžarska od 11. junija 2010 ne izpolnjuje obveznosti iz člena 23(1), v povezavi s Prilogo XV k Direktivi 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, določene zlasti v členu 23(1), drugi pododstavek, in sicer da naj bo obdobje preseganja mejnih vrednosti čim krajše.

naj Madžarski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Od 1. januarja 2005 so bile mejne dnevne vrednosti PM10 na dveh območjih kakovosti zraka in od 11. junija 2011 na dodatnem območju kakovosti zraka presežene. Madžarska ni kršila le člena 13(1), v povezavi s Prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES, temveč tudi člen 23(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/50/ES s tem, ko ni sprejela primernih ukrepov v okviru načrtov za kakovost zraka, da bi bilo obdobje preseganja mejnih vrednosti čim krajše.

Neučinkovitost zadevnih ukrepov izhaja med drugim iz obdobja trajanja, višine in razvoja preseganja mejnih vrednosti, kot tudi iz natančnega preizkusa načrtov za kakovost zraka, ki so jih sprejeli madžarski organi.

____________

1 UL 2008, L 152, str. 1.