Language of document :

2018 m. rugsėjo 21 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-786/14 Eleni Pavlikka Bourdouvali ir kt. / Europos Sąjungos Taryba ir kt.

(Byla C-598/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov

Kitos proceso šalys: Eleni Pavlikka Bourdouvali ir kt., Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas, Euro grupė, atstovaujama Europos Sąjungos Tarybos, Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Komisijos

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamų sprendimų dalis, kuriose Bendrasis Teismas atmetė Tarybos dėl Euro grupės pareikštą nepriimtinumu grindžiamą reikalavimą,

priteisti iš atsakovų apeliacinio proceso išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Tarybos apeliaciniu skundu siekiama, kad būtų panaikintos skundžiamo sprendimo dalys, kuriose Bendrasis Teismas atmetė Tarybos dėl Euro grupės pareikštą nepriimtinumu grindžiamą reikalavimą; apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindais:

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad Euro grupė yra „pagal Sutartis oficialiai įsteigta Sąjungos įstaiga“,

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai atmetė Tarybos nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą, nes nenustatė, kokie „įgaliojimai“ pagal Sutartis suteikti Euro grupei,

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad priėmus Tarybos pareikštą nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą, „pačioje Europos Sąjungos teisės sistemoje būtų sukurtos institucijos, kurių veiksmai ir elgesys negalėtų lemti Europos Sąjungos atsakomybės“.

____________