Language of document :

Recurs introdus la 21 septembrie 2018 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 13 iulie 2018 în cauza T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali și alții/Consiliul Uniunii Europene și alții

(Cauza C-598/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, agenți)

Celelalte părți din procedură: Eleni Pavlikka Bourdouvali și alții, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Eurogrupul, reprezentat de Consiliul Uniunii Europene, Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curţii:

anularea părţilor din hotărârile atacate în care Tribunalul respinge excepţia inadmisibilităţii invocate de Consiliu în ceea ce priveşte Eurogrupul,

obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată efectuate în recurs.

Motivele și principalele argumente

Recursul Consiliului vizează anularea părţile din hotărârea atacată în care Tribunalul respinge excepţia de inadmisibilitate invocată de Consiliu în legătură cu Eurogrupul şi se întemeiază pe următoarele motive:

Tribunalul a săvârşit o eroare în drept atunci când a decis că Eurogrupul este un „organ al Uniunii întemeiat în mod oficial prin tratate”;

Tribunalul a săvârşit o eroare de drept atunci când a respins excepţia de inadmisibilitate invocată de Consiliu, în condiţiile în care nu a identificat nicio „putere” conferită Eurogrupul prin tratate,

Tribunalul a săvârşit o eroare de drept atunci când a statuat că admiterea excepţiei de inadmisibilitate invocată de Consiliu ar avea ca rezultat „instituirea, în cadrul sistemului juridic al Uniunii Europene înseşi, a unor entităţi ale căror acte şi comportamente nu ar putea atrage răspunderea Uniunii Europene”.

____________