Language of document :

Pritožba, ki jo ki jo je Svet Evropske unije vložil 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 13. julija 2018 v zadevi T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali in drugi/Svet Evropske unije in drugi

(Zadeva C-598/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Svet Evropske unije (zastopniki: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, agenti)

Druge stranke v postopku: Eleni Pavlikka Bourdouvali in drugi, Evropska komisija, Evropska centralna banka, Euroskupina, ki jo zastopa Svet Evropske unije, Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija.

Predloga

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi dele izpodbijane sodbe, v kateri je Splošno sodišče zavrnilo ugovor nedopustnosti, ki ga je navajal Svet v zvezi z Euroskupino;

in drugim strankam v postopku naloži plačilo stroškov pritožbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Svet s pritožbo želi razveljaviti dele izpodbijane sodbe, v kateri je Splošno sodišče zavrnilo ugovor nedopustnosti, ki ga je navajal Svet v zvezi z Euroskupino in temelji na teh razlogih:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je odločilo, da je Euroskupina „organ Unije, uradno vzpostavljen s Pogodbami“;

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je zavrnilo ugovor nedopustnosti Sveta, pri čemer ni navedlo nobenih „pristojnosti“, ki naj bi jih Pogodbe dodelile Euroskupini;

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je odločilo, da bi ugoditev ugovoru nedopustnosti, ki ga je podal Svet, saj bi „znotraj samega pravnega reda Evropske unije omogočala ustanovitev subjektov, katerih akti in ravnanja ne bi mogla povzročiti odgovornosti Evropske unije“.

____________