Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 16. augustil 2018 – XW versus Landesamt für Verbraucherschutz

(kohtuasi C-536/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja, apellatsioonkaebuse esitaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: XW

Vastustaja, vastustaja apellatsioonimenetluses ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Landesamt für Verbraucherschutz

Eelotsuse küsimus

Kas vastavalt määruse (EÜ) nr 882/20041 artikli 27 lõigetele 2 ja 4 koostoimes sama määruse VI lisaga kogutavate lõivude puhul võib arvesse võtta nende töötajate palku, kes täidavad ametlike kontrollide käigus haldusülesandeid ja tegelevad lõivude kogumisega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT 2004, L 165, lk 1; ELT eriväljaanne 03/45, lk 200).