Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. kolovoza 2018. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – XW protiv Landesamt für Verbraucherschutz

(predmet C-536/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XW

Tuženik: Landesamt für Verbraucherschutz

Prethodno pitanje

Smije li se pri naplaćivanju pristojbi u skladu s člankom 27. stavcima 2. i 4. u vezi s Prilogom VI. Uredbi (EZ) br. 882/20041 uzeti u obzir dio troškova koji se odnosi na plaće osoblja koje sudjeluje u administrativnim poslovima i naplaćivanju pristojbi prilikom provođenja službenih kontrola?

____________

1     Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL 2004., L 165, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 51., str. 5.)