Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 16 august 2018 – XW/Landesamt für Verbraucherschutz

(Cauza C-536/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamant: XW

Pârât: Landesamt für Verbraucherschutz

Întrebarea preliminară

În cazul onorariilor percepute în temeiul articolului 27 alineatele (2) și (4) coroborat cu anexa VI la Regulamentul nr. 882/2004/CE1 , pot fi luate în considerare unele elemente din costurile aferente salariilor și remunerațiilor personalului care este utilizat pentru derularea administrativă a controalelor oficiale efectuate și pentru perceperea onorariilor în cadrul acestora?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO 2004, L 165, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 58, p. 216).