Language of document :

Tužba podnesena 5. listopada 2018. – Europska komisija protiv Republike Slovenije

(predmet C-628/18)

Jezik postupka: slovenski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Tuženik: Republika Slovenija

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da time što nije usvojila (sve) zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU, i s Direktivom (EU) 2016/1034 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata, ili time što nije Komisiju obavijestila o tim mjerama, Republika Slovenija povrijedila obveze koje ima na temelju članka 93. Direktive 2014/65/EU, kako je izmijenjen člankom 1. Direktive (EU) 2016/1034,

naloži Republici Sloveniji, na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a, plaćanje kazne od 7224 eura po danu, od dana na koji će biti donesena presuda u ovom predmetu, jer je povrijedila obvezu priopćavanja mjera za prijenos direktiva 2014/65/EU i 2016/1034/EU,

naloži Republici Sloveniji, na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a, plaćanje paušalnog iznosa od 1978 eura na dan, umnoženo s brojem dana nastavka povrede u minimalnom paušalnom iznosu od 496 000 eura, i

naloži Republici Sloveniji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Na temelju članka 93. Direktive 2014/65/EU, kako je izmijenjen člankom 1. Direktive 2016/1034/EU, države članice su morale donijeti i objaviti do 3. srpnja 2017. mjere potrebne za usklađivanje s tom direktivom i o tome odmah obavijestiti Komisiju. Budući da Republika Slovenija do isteka tog roka nije Komisiju obavijestila o mjerama za prijenos navedenih direktiva, Komisija je odlučila obratiti se Sudu.

Svojom tužbom Komisija od Suda traži da naloži Republici Sloveniji plaćanje paušalnog iznosa i dnevne kazne.

Rok za prijenos Direktive je istekao 3. srpnja 2017.

____________