Language of document :

2018 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Slovėnijos Respublika

(Byla C-628/18)

Proceso kalba: slovėnų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad nepriėmusi visų įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES, ir 2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/1034, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, arba nepranešusi apie minėtų nuostatų priėmimą Komisijai, Slovėnijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2014/65/ES 93 straipsnį, iš dalies pakeistą Direktyvos (ES) 2016/1034 1 straipsniu,

priteisti iš Slovėnijos Respublikos, pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį, sumokėti 7 224 EUR baudą už kiekvieną dieną, skaičiuojamą nuo dienos, kurią bus paskelbtas sprendimas šioje byloje, nes ji neįvykdė įsipareigojimo pranešti apie priemones, kuriomis įgyvendintos direktyvos 2014/65/ES ir 2016/1034/ES,

priteisti iš Slovėnijos Respublikos, pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį, sumokėti nustatyto dydžio sumą, lygią 1 978 EUR sumai per dieną, padaugintai iš dienų, kurias truko pažeidimas, skaičiaus, nurodant minimalią 496 000 EUR sumą, ir

priteisti iš Slovėnijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 93 straipsnį, iš dalies pakeistą Direktyvos 2016/1034/ES 1 straipsniu, valstybės narės turėjo iki 2017 m. liepos 3 d. priimti ir paskelbti nuostatas, būtinas įgyvendinti minėtą direktyvą, ir nedelsdamos pranešti apie jas Komisijai. Kadangi iki pasibaigiant minėtam terminui Slovėnijos Respublika nepranešė Komisijai apie priemones, kurių ji ėmėsi, kad įgyvendintų minėtas direktyvas, pastaroji nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą.

Ieškiniu Komisija prašo, kad Teisingumo Teismas nurodytų Slovėnijos Respublikai sumokėti nustatyto dydžio baudą ir periodinę baudą.

Terminas perkelti direktyvą į nacionalinę teisę baigėsi 2017 m. liepos 3 d.

____________