Language of document :

Tožba, vložena 5. oktobra 2018 – Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

(Zadeva C-628/18)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija zastopniki: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri

Tožena stranka: Republika Slovenija

Predlogi tožeče stranke

Komisija predlaga Sodišču naj :

–    ugotovi, da Republika Slovenija s tem, ker ni sprejela (vseh) zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU ter z Direktivo (EU) 2016/1034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov oziroma, ker o določbah takšnih predpisov ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 93 Direktive 2014/65/EU, kakor je bil spremenjen s členom 1 Direktive (EU) 2016/1034,

–    Republiki Sloveniji na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v znesku 7 224 evrov na dan, šteto od dneva razglasitve sodbe v tej zadevi, ker ni izpolnila obveznosti priglasitve ukrepov za prenos Direktiv 2014/65/EU in 2016/1034/EU,

–    Republiki Sloveniji na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo pavšalnega zneska v višini 1 978 EUR na dan, pomnoženega s številom dni trajanja kršitve z najnižjim pavšalnim zneskom 496 000 EUR, in

–    Republiki Sloveniji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 93 Direktive 2014/65/EU, kakor je bil spremenjen s členom 1 Direktive 2016/1034/EU so morale države članice do 3. julija 2017 sprejeti in objaviti ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo in o tem nemudoma obvestiti Komisijo. Ker Republika Slovenija do poteka tega roka ni obvestila Komisije o ukrepih za prenos določb navedenih direktiv, se je slednja odločila, da zadevo predloži Sodišču.

S tožbo Komisija predlaga Sodišču naj Republiki Sloveniji naloži plačilo pavšalnega zneska in dnevne denarne kazni.

Rok za prenos direktive se je iztekel 3. julija 2017.

____________