Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Opolu (Poljska) 24. julija 2018 – Profi Credit Polska S.A. s sedežem v mestu Bielsko-Biała/OH

(Zadeva C-483/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Opolu

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Profi Credit Polska S.A. s sedežem v mestu Bielsko-Biała

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: OH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe Direktive 93/13/EGS1 z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (kakor je bila spremenjena), zlasti člene 3(1) in (2), 6(1) in 7(1), ter določbe Direktive 2008/48/ES z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS2 (kakor je bila spremenjena), zlasti člen 22(3), razlagati tako, da nasprotujejo razumevanju člena 10 v povezavi s členom 17 Prawo wekslowe (zakon o menici) z dne 28. aprila 1936, v skladu s katerim sodišče ne sme ukrepati po uradni dolžnosti, če je na podlagi gradiva, ki ga nista predložili stranki zadeve, trdno in utemeljeno prepričano, da je pogodba, na kateri temelji temeljni pravni posel, vsaj deloma neveljavna, in tožeča stranka svoj zahtevek uveljavlja na podlagi bianco lastne menice, tožena stranka pa ne ugovarja in ostane nedejavna?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.

2     Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS, UL L 133, str. 66.