Language of document :

Žalba koju su 24. rujna 2018. podnijeli Nexans France, Nexan protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-449/14: Nexans France, Nexan protiv Komisije

(predmet C-606/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Nexans France, Nexans (zastupnici: G. Forwood, avocate, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 12. srpnja 2018. Nexans France & Nexans/Komisija (predmet T‑449/14, EU:T:2018:456);

vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje o njihovoj tužbi za poništenje sporne odluke u dijelu u kojem se odnosi na njih;

smanji novčane kazne izrečene žaliteljima za iznos koji odgovara smanjenom stupnju težine povrede; i

naloži Komisiji snošenje troškova žalbe i postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Kao prvo, pogreška koja se tiče prava pri tumačenju članka 20. stavka 2. točaka (b) i (c) Uredbe 1/20031 u vezi s kopiranjem neispitanih elektroničkih podataka, jer kopiranje elektroničkih podataka nije bilo obuhvaćeno Komisijinim ovlastima;

Kao drugo, pogreška koja se tiče prava pri tumačenju članka 20. stavka 2. Uredbe 1/2003 u vezi s nastavljenom pretragom u Komisijinim prostorijama u Bruxellesu, jer su Komisijine ovlasti u skladu s tom odredbom ograničene na prostorijama poduzetnika o kojem je riječ;

Kao treće, pogreška koja se tiče prava jer se utvrdilo da Komisija nije prekoračila okvire odluke o pretrazi, jer se odluku o pretrazi treba pravilno protumačiti na način da se njome određuje da se pretragu može provesti samo u svim prostorima kojima upravljaju žalitelji;

Kao četvrto, pogreška koja se tiče prava u vezi s izostankom učinaka povrede, jer Opći sud nije izvršio svoju neograničenu nadležnost u skladu s člankom 261. UFEU-a i člankom 31. Uredbe br. 1/2003, i sam smanjio stupanj težine na način da se uzme u obzir činjenica da povreda ustvari nije utjecala na većinu prodaja obuhvaćenih spornom odlukom; i

Kao peto, očita pogreška u ocijeni i nepostojanje obrazloženja u vezi s dodatnih 2% za „Europsku konfiguraciju”, jer nisu navedeni nikakvi razlozi zašto je Europska konfiguracija uzrokovala dodatno narušavanje tržišnog natjecanja u EGP-u Europsko – azijskoj konfiguraciji.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003., L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.).