Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. srpnja 2018. uputio Finanzgericht Baden-Württemberg (Njemačka) – GP protiv Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(predmet C-473/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Baden-Württemberg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: GP

Tuženik: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Prethodna pitanja

Koju odredbu Odluke br. H3 od 15. listopada 2009.1 treba primijeniti u okolnostima poput onih u glavnom postupku prilikom preračunavanja valute obiteljskih davanja koja se odnose na djecu u obliku dječjeg doplatka odnosno naknada za djecu?

Kako konkretno treba tumačiti odredbu koju u skladu s tim treba primijeniti prilikom određivanja iznosa diferencijalnog dodatka za dječji doplatak koji ovisi o tečaju?

(a)    Ako treba primijeniti točku 2. Odluke br. H3: koji je dan u smislu te odredbe dan „na koji je ustanova izvršila odgovarajuću operaciju”?

(b)    Ako treba primijeniti točku 3. podtočku (b) (po potrebi u vezi s točkom 4.) Odluke br. H3: koji mjesec je u smislu te odredbe mjesec „u kojem se odredba treba primijeniti”?

(c)    Ako treba primijeniti točku 5. Odluke br. H3: je li derogatorna klauzula koja omogućava primjenu nacionalnog prava usklađena s ovlaštenjem normiranim u članku 90. Uredbe (EZ) br. 987/20092 ? Ako je odgovor da: zahtijeva li formulacija „drukčije uređeno” u nacionalnom pravu uređenje formalnim zakonom ili je dovoljan naputak nacionalnog upravnog tijela?

3.    Postoje li posebnosti kada njemački Fond za obiteljska davanja preračunava valutu švicarskih naknada za djecu?

(a)    Je li prilikom primjene Odluke br. H3 u odnosu na Švicarsku važno da se njemačkim nacionalnim pravom u članku 65. stavku 1. prvoj rečenici točki 2. Einkommensteuergesetza (Zakon o porezu na dohodak) propisuje isključenje davanja?

(b)    Je li za preračunavanje valute u skladu s Odlukom H3 važno kada je švicarska ustanova odobrila ili isplatila obiteljska davanja?

(c)    Je li za preračunavanje valute u skladu s Odlukom H3 važno kada je njemačka ustanova odbila ili odobrila diferencijalni dodatak za dječji doplatak?

____________

1     Odluka br. H3 od 15. listopada 2009. o datumu koji se uzima u obzir za određivanje tečaja preračunavanja u skladu s člankom 90. Uredbe br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, SL 2010., C 106, str. 56. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 89., str. 438.)

2     Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, SL 2009., L 284, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 171.)