Language of document :

2018 m. liepos 20 d. Finanzgericht Baden-Württemberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GP / Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(Byla C-473/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Baden-Württemberg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: GP

Atsakovė: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Prejudiciniai klausimai

Kokia 2009 m. spalio 15 d. Sprendimo Nr. H31 nuostata turi būti taikoma tokiomis aplinkybėmis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, konvertuojant šeimai mokamas išmokas už vaikus (vaiko išmokas arba priemokas) iš vienos valiutos į kitą?

Kaip konkrečiai turi būti aiškinama taikytina nuostata nustatant nuo valiutos keitimo kurso priklausančią diferencinės vaiko išmokos sumą?

a)    Jei turi būti taikoma Sprendimo Nr. H3 2 dalis: kuri diena yra diena, „kurią įstaiga atlieka operaciją“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą?

b)    Jei turi būti taikomas Sprendimo Nr. H3 3 dalies b punktas (jei reikia, kartu su 4 dalimi): kuris mėnuo yra mėnuo, „kurį turi būti taikoma nuostata“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą?

c)    Jei turi būti taikoma Sprendimo Nr. H3 5 dalis: ar taikyti nacionalinę teisę leidžianti sąlyga yra suderinama su Reglamento (EB) Nr. 987/20092 90 straipsnyje reglamentuotu įgaliojimu? Jeigu taip: ar frazė „jei nacionalin[ės] teisės aktuose nenumatyta kitaip“ reiškia, kad tai turi būti numatyta formaliu įstatymu, ar pakanka nacionalinės administracinės institucijos administracinio nurodymo?

Ar Vokietijos šeimos išmokų kasos atliekamas Šveicarijos vaiko priemokų konvertavimas yra kuo nors specifiškas?

a)    Ar, taikant Sprendimą Nr. H3 Šveicarijos atžvilgiu, turi reikšmės tai, kad pačioje Vokietijos nacionalinėje teisėje, Einkommensteuergesetz (Pajamų mokesčio įstatymas) 65 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio 2 punkte, numatytas atsisakymas mokėti išmokas?

b)    Ar konvertavimui pagal Sprendimą Nr. H3 turi reikšmės, kada Šveicarijos įstaiga paskyrė ar išmokėjo šeimos išmokas?

c)    Ar konvertavimui pagal Sprendimą Nr. H3 turi reikšmės, kada Vokietijos įstaiga atsisakė skirti arba paskyrė diferencinę vaiko išmoką?

____________

1 2009 m. spalio 15 d. Sprendimas Nr. H3 dėl datos, į kurią turi būti atsižvelgiama nustatant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009 90 straipsnyje nurodyto konvertavimo kursus (OL C 106, 2010, p. 56).

2 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009, p. 1).