Language of document :

2018 m. rugsėjo 21 d. Austrijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-356/15 Austrijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-594/18 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Austrijos Respublika, atstovaujama dr. G. Hesse

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Čekijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Vengrija, Lenkijos Respublika, Rumunija, Slovakijos Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti visą 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-356/15, Austrijos Respublika / Europos Komisija,

patenkinti pirmoje instancijoje pateiktą prašymą panaikinti visą 2014 m. spalio 8 d. Europos Komisijos sprendimą (ES) 2015/6581 dėl pagalbos priemonės SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), kurią Jungtinė Karalystė ketina skirti Hinklio kyšulio C branduolinei elektrinei remti,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo skundą, apeliantė nurodo penkis pagrindus.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad nėra bendro Sąjungos intereso tikslo

Apeliantės nuomone, skundžiamas sprendimas neteisėtas dėl to, kad, priešingai Bendrojo Teismo teisiniam požiūriui, naujos branduolinės elektrinės statyba nėra Sąjungos intereso tikslas, todėl neturėjo būti atmestas ketvirtasis ieškinio pagrindas kartu su devintojo ieškinio pagrindo penkta dalimi, pagal kuriuos branduolinės energijos rėmimas neatitinka jokio pagalbos patvirtinimui reikalaujamo bendrojo intereso pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas klaidingu SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkto taikymu

Apeliantė mano, kad pagalbos priemonės neteisingai įvertintos kaip suderinamos su SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktu. Skundžiamame sprendime klaidingai apibrėžta atitinkama ekonomikos sritis, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą, ir nepagrįstai neatliktas rinkos nepakankamumo testas. Todėl neturėjo būti atmestas pirmasis ieškinio pagrindas ir devintojo ieškinio pagrindo pirma ir antra dalys, susiję su rinkos atribojimu ir rinkos nepakankamumu.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas nepakankama proporcingumo patikra

Apeliantės nuomone, skundžiamame sprendime neteisingai pritarta nepakankamai Europos Komisijos proporcingumo patikrai. Europos Komisijos svarstymai dėl pagalbos proporcingumo yra neteisingi ir nesuprantami, dėl to sprendimas gali būti niekinis: taigi neturėjo būti atmestas šeštasis ieškinio pagrindas, devintojo ieškinio pagrindo trečios dalies antras teiginys ir devintojo ieškinio pagrindo šešta dalis, kuriuose iš esmės nurodoma nepakankama priemonių proporcingumo kontrolė.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas veiklos pagalbos neleistinumu

Apeliantė mano, kad Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, jog Hinklio kyšuliui C numatytos priemonės yra neleistina veiklos pagalba. Atitinkamai neturėjo būti atmestas trečiasis ieškinio pagrindas ir devintojo ieškinio pagrindo trečios dalies pirmas teiginys, kuriuose teigiama, kad Jungtinės Karalystės priemonės prilygintinos neleistinai veiklos pagalbai.

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas nepakankamu pagalbos elementų apibrėžimu ir „pranešimo dėl garantijų“ pažeidimu

Galiausiai apeliantė mano, kad Bendrasis Teismas nepakankamai apibrėžė pagalbos elementus ir neatsižvelgė į tai, kad buvo pažeistas „pranešimas dėl garantijų“. Todėl neturėjo būti atmestas penktasis ieškinio pagrindas, aštuntasis ieškinio pagrindas ir devintojo ieškinio pagrindo ketvirta dalis, kuriuose remiamasi nepakankamu pagalbos elementų apibrėžimu ir pranešimo dėl garantijų pažeidimu.

____________

1 OL L 109, 2015, p. 44.