Language of document :

Recurs introdus la 21 septembrie 2018 de Republica Austria împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 12 iulie 2018 în cauza T-356/15, Republica Austria/Comisia Europeană

(Cauza C-594/18 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Republica Austria (reprezentant: Dr. G. Hesse, agent)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Cehă, Republica Franceză, Ungaria, Republica Polonă, România, Republica Slovacă, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Concluziile recurentei

Anularea în tot a Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 12 iulie 2018 în cauza T-356/15, Republica Austria/Comisia Europeană;

admiterea integrală a acțiunii formulate în primă instanță având ca obiect anularea Deciziei (UE) 2015/658 a Comisiei din 8 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) pe care Regatul Unit intenționează să îl pună în aplicare pentru sprijin în favoarea centralei nucleare Hinkley Point C1 ;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă în total cinci motive de recurs.

Primul motiv de recurs: lipsa unui obiectiv de interes comun al Uniunii

Hotărârea atacată ar părea nelegală în măsura în care, contrar opiniei Tribunalului, construcția unei noi centrale nucleare nu reprezintă un obiectiv de interes al Uniunii; prin urmare, nu ar fi trebuit respins al patrulea motiv coroborat cu a cincea parte a celui de al nouălea motiv, prin care s-a susținut că promovarea energiei nucleare nu corespunde unui interes comun – potrivit articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE - necesar pentru autorizarea ajutorului.

Al doilea motiv de recurs: utilizarea eronată a articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE

Măsurile de ajutor ar fi fost considerate în mod eronat compatibile cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE. În hotărârea atacată, sectorul economic relevant în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE ar fi fost definit în mod eronat și examinarea unei deficiențe a pieței ar fi fost omisă în mod eronat. Primul motiv, precum și primul și al doilea aspect al celui de al nouălea motiv, legate de delimitarea și disfuncționalitatea pieței nu ar fi trebuit, așadar, respinse.

Al treilea motiv de recurs: lipsa unei examinări corespunzătoare a proporționalității

Hotărârea atacată a Tribunalului ar confirma examinarea necorespunzătoare a proporționalității efectuată de Comisia Europeană. Constatările efectuate de Comisia Europeană cu privire la proporționalitatea ajutorului nu ar fi nici corespunzătoare, nici clare, ceea ce afectează decizia prin nulitate: în această măsură, nu ar fi trebuit respinse al șaselea motiv, a doua obiecțiune a celui de al treilea aspect al celui de al nouălea motiv și al șaselea aspect al celui de al nouălea motiv, prin care s-a invocat în esență controlul insuficient al proporționalității măsurilor.

Al patrulea motiv de recurs: nelegalitatea ajutoarelor de exploatare

Tribunalul nu ar fi luat în considerare că măsurile prevăzute în beneficiul Hinkley Point C reprezintă ajutoare de exploatare nelegale. Prin urmare, nu ar fi trebuit respinse al treilea motiv, precum și prima obiecțiune a celui de al treilea aspect al celui de al nouălea motiv, prin care s-a susținut că măsurile adoptate de Regatul Unit trebuie considerate ajutoare de exploatare nelegale.

Al cincilea motiv de recurs: insuficienta determinare a elementelor ajutorului și încălcarea „Comunicării privind garanțiile”

În sfârșit, Tribunalul, pe de o parte, ar fi determinat în mod insuficient elementele ajutorului și, pe de altă parte, nu ar fi luat în considerare existența unei încălcări împotriva „Comunicării privind garanțiile”. Din această perspectivă, nu ar fi trebuit respinse al cincilea și al optulea motiv și al patrulea aspect al celui de al nouălea motiv, care se refereau la insuficienta determinare a elementelor ajutorului, precum și la încălcarea Comunicării privind garanțiile.

____________

1 JO 2015, L 109, p. 44.