Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polsko) dne 3. července 2018 – Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

(Věc C-437/18)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach

Žalovaný: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Předběžná otázka

Musí být pojem „pobyt“ vykládán v souladu s čl. 1 písm. j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/20041 a článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/20092 , nebo znamená pojem „pobyt“ také dočasné bydliště ve smyslu čl. 1 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 2004, 166, s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. 2009, L 284, s. 1).