Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Gliwicach (Poola) 3. juulil 2018 – Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach versus Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

(kohtuasi C-437/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach

Kostja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Eelotsuse küsimused

Kas terminit „elukoht“ tuleb tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/20041 artikli 1 alapunkti j ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/20092 artikli 11 kohaselt, või kas termin „elukoht“ tähendab ka ajutiselt elamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 1 alapunkti k tähenduses

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004, sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord (ELT 2009, L 284, lk 1).