Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Gliwicach (Puola) on esittänyt 3.7.2018 – Lebopoll Logistics Sp. z o.o. (kotipaikka Sośnicowice) v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

(asia C-437/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Lebopoll Logistics Sp. z o.o. (kotipaikka Sośnicowice)

Vastaaja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Ennakkoratkaisukysymys

Onko käsitettä ”asuinpaikka” tulkittava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/20041 1 artiklan j alakohdan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/20092 11 artiklan mukaisesti, vai merkitseekö käsite ”asuinpaikka” myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 883/2004 1 artiklan k alakohdassa tarkoitettua tilapäistä asumista?

____________

1 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1).

2 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009 (EUVL 2009, L 284, s. 1).