Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Gliwicach (Poljska) 3. julija 2018 – Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

(Zadeva C-437/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach

Tožena stranka: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pojem „stalno prebivanje“ razlagati v skladu s členom 1(j) Uredbe št. 883/20041 in členom 11. Uredbe št. 987/20092 , ali pa pojem „stalno prebivanje“ vključuje tudi začasno prebivališče v smislu člena 1(k) Uredbe št. 883/2004.

____________

1 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti; UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72.

2 Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti; UL 2004, L 284, str. 1.