Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. kolovoza 2018. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – YV

(predmet C-537/18)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: YV

Druga stranka u postupku: Krajowa Rada Sądownictwa

Prethodno pitanje

Treba li članak 47. Povelje o temeljnim pravima, u vezi s člankom 9. stavkom 1. Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja1 tumačiti na način da je, u slučaju kada se pred sudom posljednjeg stupnja države članice podnese tužba koja se temelji na povredi načela nediskriminacije na temelju dobi u odnosu na suca tog suda, zajedno sa zahtjevom za suspenziju primjene pobijanog akta, taj sud – s ciljem osiguranja, određivanjem privremene mjere predviđene nacionalnim pravom, zaštite prava koja proizlaze iz prava Unije – dužan odbiti primjenu nacionalnih propisa kojima se, u predmetu u kojem je podnesena tužba, određuje nadležnost vijeća tog suda, koje ne djeluje zbog neimenovanja sudaca koji u njemu trebaju odlučivati?

____________

1 SL 2000., L 303, str. 16.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.