Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 19. juulil 2018 – JM versus Belgische Staat

(kohtuasi C-470/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Cassatie

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: JM

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Belgische Staat

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 tuleb tõlgendada nii, et see ei luba käibemaksu määramisel mingil juhul kasutada tõendeid, mille kogumisel on rikutud harta artikliga 7 tagatud õigust eraelu puutumatusele, või ei ole selle artikliga vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt peab kohus, kes otsustab, kas selliseid tõendeid võib kasutada käibemaksu määramise alusena, läbi viima eelotsusetaotluse punktis 4 kirjeldatud kaalumise?

____________